Trivsel- och ordningsregler

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar

Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Kostnader som en enskild medlem orsakar föreningen drabbar samtliga medlemmar kollektivt.
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset
Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa några enkla ordningsregler kan vi alla bidra till den goda gemenskapen i vår förening.

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också föreningens egna hyresgäster.
Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta medlemskapet i föreningen. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar leder inte till uppsägning.

Har du frågor över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Var sparsam med varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan.
Byt packning på kran respektive toalett när vatten står och droppar eller rinner.
Var sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.
Kostnader för vatten och gemensam el belastar din avgift till föreningen.

Trivsel

Som bostadsrättshavare är du skyldig att se till att dina grannar inte utsätts för störningar som ”i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas”. Bostadsrättslagen säger också att bostadsrättshavaren vid användningen av sin lägenhet ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick.

Bostadsrättslag (1991:614)
9 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för.

Om ni planerat in en fest eller andra trevligheter är det bra att informera grannarna i förväg genom att sätta en lapp i porten.
Att inte störa grannarna är något man ska tänka på såväl inne som ute.

Balkonger

Blomlådor och blomkrukor ska sitta på insidan av balkongräcket av säkerhetsskäl.
Tänk på att när du vattnar blommorna att det inte rinner ner till grannens balkong.

Husdjur

Det är inte tillåtet att ha några ormar eller giftiga djur (t.ex. skorpioner) i lägenheten.

Hundar och katter får inte rastas inom föreningens område. De skall vara kopplade på ett säkert sätt, eller rastas under tillsyn vilket innebär ögonkontakt med husdjuret. Om olyckan är framme så är det ett obligatoriskt upplockningstvång. Hund- eller kattbajs får inte läggas i föreningens papperskorgar.

Grillning på balkong

Endast elgrill är tillåten på balkong. Se mer om grillning på vår hemsida.

Rökning och skräp

Rökning i trapphusen och andra gemensamma utrymmen och på lekplatser är inte tillåtet. Att kasta ut fimparna från balkongen eller på marken gör du självklart inte.
Plocka ihop skräp efter dig och släng hopknuten påse bland hushållssoporna.

Tvättstuga

Föreningen har totalt 4 st. tvättstugor, belägna i Lv 5, 11, Sv 132, 138. Dessa är endast för boende i Brf Örjansgården. OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullator

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet i cykelställ och inte ställas utanför porten. Barnvagnar och rullatorer får placeras i entrén under trappen.

Gården

Föräldrar ansvarar för sina barn och att leksaker, cyklar mm samlas ihop och plockas undan efter dagens slut.

Grillstuga får användas för privata arrangemang. Bokning av grillstuga sker på särskild bokningslista vid panncentralen.

Uppträd alltid som du vill att andra ska bemöta dig. Med vänlighet blir vårt bostadsområde mer trivsamt.

Brf Örjansgården
Styrelsen