Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den delegerar till Riksbyggen som ansvarar för bl.a. ekonomisk förvaltning & fastighetsförvaltning. Styrelsen delegerar även till områdets vaktmästare och lokalvårdare för bl.a. ordningsfrågor, fastighetsunderhåll och för underhållet av de gemensamma lokalerna.

På föreningsstämman 2021 valdes nedanstående personer till Brf Örjansgårdens styrelse.

Styrelsen 2021-2022

Ordförande
Magnus Johansson
Sockenvägen 142 C
Mail: magnus72mjn@gmail.com
Vice ordförande
Eila Söräng
Sockenvägen 142 C
Mail: eila.sorang@hotmail.com
Sekreterare
Alexis Rydell
Lindåkersvägen 5 B
Mail: alexis.rydell@gmail.com
Ledamot
Siv Andersson
Lindåkersvägen 3 C
Mail: siv.e.andersson@hotmail.com
Ledamot
S-O Lindblå
Sockenvägen 138 A
Mail: solman6@msn.com
Suppleant
Dan Aronsson
Lindåkersvägen 13 B
Valberedning
Yvonne Karlsson

Vi som håller ordning på området

Vaktmästare
Pasi Seppänen
Mail: brforjans@bahnhof.se
Tel: 073-091 16 73
Lokalvårdare
Anna Zethelius
Mail: brforjans@bahnhof.se