Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den delegerar till Vice Värden som ansvarar för bl.a. ekonomi, medlemskap, ordningsfrågor, fastighetsunderhåll och för underhållet av de gemensamma lokalerna.

På föreningsstämman 2021 valdes nedanstående personer till Brf Örjansgårdens styrelse.

Styrelsen 2021-2022

Ordförande
Marcus Johansson
Sockenvägen 136 B
Vice ordförande
Eila Söräng
Sockenvägen 142 C
Sekreterare
Siv Andersson
Lindåkersvägen 3 C
Ledamot
Magnus Johansson
Sockenvägen 142 C
Ledamot
S-O Lindblå
Sockenvägen 138 A
Suppleant
Alexis Rydell
Lindåkersvägen 5 B
Suppleant
Dan Aronsson
Lindåkersvägen 13 B

Vi som håller ordning på området

Vaktmästare
Pasi Seppänen
Lokalvårdare
Anna Zethelius