Lagning av tak

Under kontrollen av taken, uppmärksammades brister som måste åtgärdas akut för att undvika läckage och därmed stora kostnader. Arbetet är igång och vi beräknar att det blir klart inom ett par veckor. Då det är lag på att det finns säkerhetskrokar på taken, kommer vi också att låta montera dessa samtidigt. Detta för att på […]

Kontroll av taken i området.

Inom snar framtid kommer ett arbete med att kontrollera läckage från taken att påbörjas. Det är en försiktighetsåtgärd av att se efter så att eventuella läckor upptäcks i god tid och på så sätt åtgärda innan det uppstår stora problem/kostnader. Personal från Mitt Dalabygg AB kommer att röra sig inom fastigheterna på vind och även […]

Temperaturgivaren

Den temperaturgivar som sitter placerad i hallen i lägenheterna, få ej plockas bort. Den är en del i arbetet att skapa ett gott inomhusklimat i kombination med att spara energi. Dessa temperaturgivare sänder en signal till en dator, som möjliggör för föreningen att se temperaturen i varje unik lägenhet. Så så vis kan vi åtgärda […]

Glädjande besked

Efter senaste avstämningsmötet angående projektet med varmvattencirkulationen (VVC) som pågår i området, framkom positiva svar. Vi ligger före projektplanen i tid, vilket också resulterar i att vi kommer att få lägre kostnader för arbetet än vad som planerats. Det finns vissa delar i området som är helt klara och vi kan se att värmeförlusten minskat […]

En påminnelse om källarförråd

Ett tips när det kommer till det annalkande sensommarvädret, är att se till att pappkartonger och lösa föremål lyfts upp på en hylla eller liknande i förråden. Det är en god investering om utifall något rör skulle gå sönder i en källare och/eller att ett extremoväder släpper ovanligt stora mängder regn under kort tid – […]

Brf Örjansgårdens officiella Facebooksida

Nu finns Brf Örjansgårdens officiella Facebook-sida att hitta. Du söker bara efter ”Brf Örjansgården” på Facebook och klickar på ”följ”, så får du upp aktuella händelser i ditt flöde. Sidan hanteras av Örjansgårdens styrelse och syftar till att öka informationshastigheten till boende i området. Sidan skall ses som ett komplement till såväl hemsida som månadsbrev.

Planerade tider för störningar VVC

Om planen fungerar som beräknat, så är tiderna för avstängning enligt nedan: Sockenv. 128 – Vatten avstängt mellan kl. 08:00-17:00 27/6 + 28/6 Sockenv 132 + 134 – Vatten avstängt mellan kl. 08:00-17:00 27/6 + 28/6 + 29/6 Sockenv. 138 – Vatten avstängt mellan kl. 08:00-17:00 7/8 + 8/8 Sockenv. 132 + 134 – Vatten […]

Husvagnsplatser

Det finns en handfull husvagnsplatser att hyra. Denna parkeringsplats finns bakom Sockenvägen 142, en liten bit upp. Priset är 169:- per månad och det finns el för motorvärmare, som fungerar som de andra elstolpar vid p-platserna. Kontakta vaktmästeriet vid intresse.

Rabatter på Elon

Du som bor på Brf Örjansgården har från och med nu 15% rabatt på vitvaror (utifrån ordinarie pris). Rabatten gäller ej på nedsatt pris och/eller på tjänster såsom hemkörning, etc. Ta med en hyresavi och din legitimation som ”bevis” att du bor i området.

Störningar gällande VVC-arbete

Då arbetet med att sänka energikostnaderna i varmvattencirkulationen (VVC) är ett stort och omfattande arbete, så kommer det att innebära vissa störningar under tid. Störningar kommer att kunna ske fram t.om. vecka 39 (enligt plan). Det kommer i så fall ske kortare avbrott under tider mellan kl. 08:00 – 17:00. Störningarna kommer att meddelas i […]