Ordinarie Stämma 2024

Onsdagen den 29:e maj kl. 18:00 är det stämma i Gylleskolans matsal för er som är boende i området. Kl. 18:00 får ni en presentation av styrelsen om vad som hänt under året och vad vi lagt tid, pengar och energi på. Därefter kommer Riksbyggen att presentera resultatet från de energibesparande åtgärder vi gjort såhär […]

Extrastämma den 22/4 kl 18:00 i Gylleskolans matsal.

Då vi behöver anpassa våra stadgar efter lagförändringar, nutid och vår storlek som förening, är en extrastämma utlyst. Ni har fått inbjudan till extrastämman ihop med de gamla- och nya stadgarna. På extrastämman krävs minst 50% av rösterna. Om det blir ett ”ja”, så krävs minst 2/3-delar av rösterna på den ordinarie stämman för att […]

Handikapparkering

En besöksplats per parkeringsområde på Örjansgården kommer att dedikeras till besökanden med handikapptillstånd. Håll utkik efter de nya skyltarna, så att ingen av misstag ställer sig på platserna utan giltigt handikapptillstånd synligt i bilen. Kom ihåg att det är samma fyratimmarsregler som gäller även på handikapplats.

Vatten i källaren på Sockenvägen 132

Dessvärre har det kommit in vatten på källargolvet på Sockenvägen 132. Vi har beställt åtgärdsarbetet/dräneringsarbetet för några veckor sedan, men då det är ett relativt stort och avancerat jobb, tar det en del tid innan skopan kan sättas i marken. Vaktmästarna har ett stort fokus på att hålla vattnet stången, till dess att situationen är […]

Linbanan

På grund av säkerhetsskäl, har vi plockat ner den gamla linbanan i området. Den nya har levererats och vi skall nu bara invänta montering. Vi beräknar att den nya skall kunna invigas under november månad.

Lagning av tak

Under kontrollen av taken, uppmärksammades brister som måste åtgärdas akut för att undvika läckage och därmed stora kostnader. Arbetet är igång och vi beräknar att det blir klart inom ett par veckor. Då det är lag på att det finns säkerhetskrokar på taken, kommer vi också att låta montera dessa samtidigt. Detta för att på […]

Kontroll av taken i området.

Inom snar framtid kommer ett arbete med att kontrollera läckage från taken att påbörjas. Det är en försiktighetsåtgärd av att se efter så att eventuella läckor upptäcks i god tid och på så sätt åtgärda innan det uppstår stora problem/kostnader. Personal från Mitt Dalabygg AB kommer att röra sig inom fastigheterna på vind och även […]

Temperaturgivaren

Den temperaturgivar som sitter placerad i hallen i lägenheterna, få ej plockas bort. Den är en del i arbetet att skapa ett gott inomhusklimat i kombination med att spara energi. Dessa temperaturgivare sänder en signal till en dator, som möjliggör för föreningen att se temperaturen i varje unik lägenhet. Så så vis kan vi åtgärda […]

Glädjande besked

Efter senaste avstämningsmötet angående projektet med varmvattencirkulationen (VVC) som pågår i området, framkom positiva svar. Vi ligger före projektplanen i tid, vilket också resulterar i att vi kommer att få lägre kostnader för arbetet än vad som planerats. Det finns vissa delar i området som är helt klara och vi kan se att värmeförlusten minskat […]