Inom snar framtid kommer ett arbete med att kontrollera läckage från taken att påbörjas. Det är en försiktighetsåtgärd av att se efter så att eventuella läckor upptäcks i god tid och på så sätt åtgärda innan det uppstår stora problem/kostnader.

Personal från Mitt Dalabygg AB kommer att röra sig inom fastigheterna på vind och även utvändigt på taken.