Under kontrollen av taken, uppmärksammades brister som måste åtgärdas akut för att undvika läckage och därmed stora kostnader.

Arbetet är igång och vi beräknar att det blir klart inom ett par veckor.

Då det är lag på att det finns säkerhetskrokar på taken, kommer vi också att låta montera dessa samtidigt. Detta för att på så sätt spara lite pengar och följa de lagstadgade regler som finns.

Vi har också införskaffat säkerhetsselar till vaktmästarna. Detta ihop med att det snart sitter säkerhetskrokar på taken, möjliggör för vaktmästarna att kunna kontrollera taken frekvent.