Den temperaturgivar som sitter placerad i hallen i lägenheterna, få ej plockas bort.

Den är en del i arbetet att skapa ett gott inomhusklimat i kombination med att spara energi. Dessa temperaturgivare sänder en signal till en dator, som möjliggör för föreningen att se temperaturen i varje unik lägenhet. Så så vis kan vi åtgärda fel i ett tidigt stadie om vi exempelvis ser att temperaturen stiger eller sjunket oroväckande i en eller flera lägenheter.

Om den måste plockas bort på grund av renovering, så kontaktas vaktmästarna – de har det specialverktyg som krävs för att plocka bort sändaren temporärt. Sändarna ägs av föreningen och får med andra ord ej plockas bort, förstöras eller flyttas.