Under perioden 5-9/6 kommer vi att ta bort alla omärkta cyklar från cykelställen. Det betyder att vi kommer att klippa av eventuella lås och frakta ner dem till panncentralen. Vi kommer därefter att förvara cyklarna i tre månader, innan vi forslar dem till återvinningen.

Så är din cykel borta, så hör av dig till vaktmästarna. Vi ersätter naturligtvis ej kostnaden för ett avklippt lås på en icke märkt cykel.

Vi kommer också att plocka bort alla kablar som hänger i- eller över elstolparna för motorvärmare.

Vi har tidigare meddelat att det dels är en säkerhetsrisk att ha dem ikopplade, men de kan också fastna i vaktmästarnas redskap vid exempelvis sopning, etc.

Kablarna kommer att kunna återfås från vaktmästeriet.

Åtgärderna genomförs för att vi skall bibehålla ett säkert och välskött område.