Under vecka 2 – 2023, kommer injustering av föreningens tryckstyrda takfläktar att ske.

Efter att systemen rengjordes så ökade utsuget markant i vissa lägenheter. Detta resulterade i att värme sugs ut, vilket i sin tur gör att kall luft dras in i lägenheter. Vi kan med hjälp av individuell avläsning av innetemperatur konstatera att det skiljer sig några grader mellan lägenheterna.

Vi har därför beställt en injustering av ventilationen och vår förhoppning (och förväntan) är att temperaturen jämnas ut efter detta. Tills vidare har vi ökat värmen och hoppas att det skall ge trivsamma förhållanden till dess att injusteringen är gjord.

Så ser ni människor på taken under vecka två, så är det inte tomten som försovit sig – det är ventilationsfirman som fixar så att vi får ner uppvärmningskostnaderna för föreningen.