Regler för uteplats

Regler för Brf Örjansgårdens bostadsrättsinnehavare beträffande anläggning av uteplatser.

  1. Före eventuellt anläggande av uteplats, skall kontakt tas med styrelsen eller vicevärden. (Ritning medtages)
  2. Den som får tillstånd att anlägga uteplats är skyldig att underhålla den och för spaljé eller staket skall vara färgen vara vit.
  3. Vid eventuellt anläggande skall endast markplattor användas.
  4. Vid anläggande av staket, så skall det finnas minst 50 % luft mellan plankorna och maxhöjden skall vara max 1,10 m.
  5. Vid anläggande av spaljé ska genomsiktligheten vara minst 50 % och maxhöjden vara max 1,80 m, gäller även häck.

Borlänge 2015-10-06

Styrelsen Brf Örjansgården