Gästparkering

Från och med den 12 september 2011 gäller nya regler för gästparkeringarna.

P-skiva gäller för gäster som står under 4 timmar.

För parkering längre än 4 timmar används ett tillfälligt parkeringstillstånd.

P-tillståndet är parkerarens bevis på att dennes fordon har rätt att
parkera på området. Det är därför viktigt att p-tillståndet är korrekt ifyllt och att det placeras väl synligt innanför fordonets vindruta vid varje parkeringstillfälle.

Om p-tillståndet inte är korrekt ifyllt eller inte placerat väl synligt innanför fordonets vindruta kan parkeringsvakten inte se att fordonet har rätt att stå på platsen, något som kan innebära en onödig kontrollavgift för den parkerande.

När du utfärdar ett tillfälligt  p-tillstånd tänk då på att:

  • Använda en bläckpenna.
  • Fylla i giltighetstid i formatet ååmmdd-ååmmdd, ange alltid ett start och slutdatum även om p-tillståndet endast ska vara giltig i en dag.
    Giltighetstiden kan max vara 28 dagar.
  • Fylla i fordonets registreringsnummer.
  • Ange Giltigt på: kryssa för Gäst-/avgift-/besöksparkering.
  • Skriva under tillståndet med din namnteckning och namnförtydligande.
  • Skriva ditt lägenhetsnummer (Örjansgårdens nummer) efter namnteckning.
  • Placera tillståndet väl synligt innanför fordonets vindruta.

Info om gästparkering samt exempel på rätt ifyllt parkeringstillstånd