Parkering – Garage

Garage

Motorvärmarplatser och garage finns belägna på både Sockenvägen och Lindåkersvägen.

Kölistorna till motorvärmarplatserna och garagen administreras av vicevärden. Vill man ställa sig i kö till eller har någon fråga kring parkeringsmöjligheterna kontakta då vicevärden via telefon eller e-post.

Kontaktinformation finns under menyalternativet Kontakt ovan.

Byggnationen av nya garageplatser är fullbordad och det finns nu totalt 128 garageplatser.

Avtalsvillkor Bilplats och Garage