Grillregler

Föreningens styrelse har beslutat om följande regler för grillning på balkong, terrass samt uteplats i markplan.

Endast grill med lock får användas och helst elgrill.

Lägenheter i markplan med uteplats

Får använda kolgrill (inte under ovanliggande balkong), gasol- eller elgrill. Kolgrill får endast tändas med eltändare som ansluts till jordfelsbrytare.
Tändvätska får inte användas.

Lägenheter med balkong eller terrass

Får använda elgrill. Inte kolgrill.

Lägenheter med inglasad balkong

Får endast använda elgrill. Får inte använda gasol- eller kolgrill p.g.a. stor brandfara.
Inglasad balkong räknas som lägenhetsutrymme. Risk finns för kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort.

Engångsgrillar är inte tillåtna

Engångsgrillar är helt olämpligt att använda då vinden lätt tar den med sig, samt att värmen från dem lätt kan antända underlaget.

Checklista vid grillning – allmänt

  • Ta gärna kontakt med dina grannar för att komma överens om och anpassa grillningen på bästa sätt. Det finns de som är allergiska eller störs av lukten.
  • Grillen ska placeras på ett stadigt underlag.
  • Se till att grillen inte står för nära brännbara föremål.
  • Grilla gärna med locket på men sätt framförallt på locket när du grillat klart.
  • Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat.
  • Var noga med att regelbundet rengöra grillen från matrester. Det gäller framförallt vid vinterförvaring och för att inte riskera att vi får problem med ohyra.
  • Gäller både vid förvaring utomhus och inomhus

Checklista vid grillning med kol (endast tillåtet på markplan)

  • Tänd kolgrillen med eltändare (tändvätska eller T-sprit får inte användas).
  • Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill om kommunen utfärdat eldningsförbud.
  • Ha alltid tillgång till brandfilt, brandsläckare eller vatten när du ska grilla.

När du har grillat färdigt, se till att grillen verkligen är släckt innan du lämnar den.
Grillkol får absolut INTE kastas bland hushållssoporna. OBS! Det kan ta upp till 24 timmar för grillkol att slockna helt.