Hyreshöjning och ny försäkring för områdets medlemmar

Från och med den 1 januari 2011 höjs hyresavgiften för föreningens medlemmar med 10 kr per månad. Detta till följd av att Örjansgården har skaffat en extra bostadsrättsförsäkring för samtliga lägenheter i området.

Denna nya försäkring täcker det som det extra bostadsrättstillägget på hemförsäkringen gör. Därmed kan medlemmarna avsäga sig detta tillägg på sina egna hemförsäkringar.

Notera dock att man fortfarande måste ha en hemförsäkring och att det endast är bostadsrättstillägget som kan sägas upp.

Försäkringen är tecknad hos Dalarnas Försäkringsbolag och de specifika detaljerna kan läsas i det bifogade dokumentet nedan.

Beskrivning av bostadsrättsförsäkring

Information om parkering/garage

På begäran så har hemsidan uppdaterats med mer detaljerad information om hur man går till väga för att ställa sig i kö till motorvärmarplatser och garage.

Kölistorna till motorvärmarplatserna och garage administreras av vicevärden. Vill man ställa sig i kö till någon av dessa två alternativ görs detta lättast genom att kontakta vicevärden via telefon eller e-post.

Kontaktinformation finns under menyalternativet Kontakt ovan.

Denna och ytterligare information finns även under menyn Information -> Parkering/Garage.