TV-utbudet blir helt digitalt

Snart blir tv-utbudet i Örjansgården helt digitalt. De digitala tv-kanalerna är redan på plats och den 8 september 2020 utgår de analoga tv-kanalerna inklusive FM-radio via tv-uttaget. Detta innebär att boende i föreningen som idag fortfarande tittar på de äldre analoga tv-sändningarna behöver ändra till digital-tv på sina tv-apparater.

Mer information om detta finns att läsa på Comhem:s hemsida.

Hämta ut taggar

Alla ni som ännu inte har hämtat ut era taggar till det nya låssystemet, vänligen se till att göra det innan mitten av december.
Från mitten av december kommer taggar vara det enda sättet att komma in i tvättstuga och källarförråd.

Kallelse till Extrastämma 2017

Medlemmar i bostadsrättsföreningen Örjansgården kallas härmed av styrelsen till Extrastämma, pga. obehandlade motioner och avhopp från valberedningen.

Tisdagen den 13 juni

Tid: kl 18:00
Lokal: Gylleskolans matsal

Ärenden:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Val av valberedning
 9. Ärenden
 10. Behandling av bifogade motioner 3 st
 11. Avslutande

Angående rösträtt hänvisas till paragraf 32 i stadgarna.

Borlänge i maj 2017

Styrelsen
BRF Örjansgården

Kattproblem

Det har framkommit till styrelsen för Brf Örjansgården att flera katter går lösa inom området och att de uträttar sina behov i vissa trapphus och i våra sandlådor samt i hela området.

Styrelsen har därför beslutat att inga katter får gå lösa inom hela Brf:s område. Kattägare får rasta sina katter i koppel, detta gäller även hundägare. Självklart tar man reda på det de gör på området. Skulle det uppdagas att någon av katterna uträttar sina behov i lekplatsernas sandlådor, så får kattägaren bekosta utbyte av sand, vilket kan bli ganska kostsamt, ca 20-40 000 kr per lekplats.

Borlänge 2017-01-10

Brf Örjansgården
Styrelsen