Efter senaste avstämningsmötet angående projektet med varmvattencirkulationen (VVC) som pågår i området, framkom positiva svar.

Vi ligger före projektplanen i tid, vilket också resulterar i att vi kommer att få lägre kostnader för arbetet än vad som planerats.

Det finns vissa delar i området som är helt klara och vi kan se att värmeförlusten minskat drastiskt.

Tidigare värden: Värme ut: 68°C Värme in: 48°C

Nuvarande värden: Värme ut: 64°C Värme in: 54°C

Detta gör att vi gått från att ha tappat ca 20°C, till att endast tappa 10°C – vilket ger mycket stora ekonomiska besparingar.

Man skall komma ihåg att de stora besparingarna kommer att ske under vintertid, då det är som kallast i marken. Att vi redan kan se 10°C besparing gör oss därför mycket glada och motiverar till ytterligare framtida åtgärder.

Det finns en del arbete kvar och när justeringarna är klara, så hoppas vi på ytterligare någon grad i besparing.

Vi vill passa på att tacka för tålamodet när vattnet ibland behövts stängas av.