Nu finns Brf Örjansgårdens officiella Facebook-sida att hitta.

Du söker bara efter ”Brf Örjansgården” på Facebook och klickar på ”följ”, så får du upp aktuella händelser i ditt flöde.

Sidan hanteras av Örjansgårdens styrelse och syftar till att öka informationshastigheten till boende i området. Sidan skall ses som ett komplement till såväl hemsida som månadsbrev.