Vi har beställt ett arbete att bl.a. isolera varmvattencirkulationen (VVC) i området, som kommer att påbörjas inom kort.

Syftet med detta är att få ner energiförbrukningen markant och att energiförlusten blir så låg som möjligt från uppvärmning, via området och tillbaka.

För att klara av detta, så behövs flera hundra meter rör isoleras, kulvertar tätas och vissa pumpar bytas ut. Trots att det är en stor investering, ser vi mycket goda ekonomiska fördelar med att göra det så snart som möjligt – så att det är helt klart till hösten/vintern.

Det kommer mer information längre fram om eventuella behov att stänga av vattnet korta perioder, m.m.

Vår förhoppning är att vi kort efter att arbetet är fullföljt, omgående skall kunna se kraftiga besparingar.