Styrelsen har fått ett påtalande från vaktmästarna om att alla måste ta bort sladden och hålla motorvärmaruttagen låsta på p-platserna. Sladden riskerar att exempelvis fastna i redskap och/eller hamna i vatten på marken.

Så ta ur sladden, se till att luckan är låst med nyckeln, så riskerar vi inga skador eller olyckor i området. Är kvarlämnad sladd borta, så kan det vara så att vaktmästarn tagit bort sladden av säkerhetsskäl.