I dagarna kommer du att få ett brev i din brevlåda som berättar lite mer utförligt om den avgiftshöjning som vi tidigare flaggat om. Höjningen kommer att ske från och med den 1:a januari och syftar till att täcka upp för alla de avgiftshöjningar som drabbar oss. Men det är också till för att fortsätta ha en god likviditet i föreningen inför framtida underhållsinvesteringar.

Då föreningen i grunden har en god ekonomi, så klarar vi oss förhållandevis väl och vill att det skall fortsätta på samma sätt under lång tid framöver.