Information inför sommaren

Det blir tyvärr ingen gårdsfest i år p.g.a. alla markarbeten.

På grund av brandrisk så måste det städas och röjas under trappor och i f.d. soprum. Dessa områden är ej förråd. Endast barnvagnar och rullatorer får ställas i trapphusen.

Trädgårdsmöbler som man själv ställer ut ska ställas in på kvällen. Följs inte detta tas möblerna till pannhuset och ni får hämta tillbaka dem där.

Angående gästparkering så blir det P-skiva 4 timmar som Q-park kommer att sköta. Det kommer delas ut tillfälligt p-tillstånd för gäster som ska stå en längre tid. Mer information om detta kommer.

Vi önskar Er alla en skön sommar!

Styrelsen