Extrainsatt stämma och Årsstämma

Den 30:e mars kl 18:30 hålls en extrainsatt stämma i Gylla skola för att behandla ändringar i stadgarna.

Ordinarie årsstämma hålls den 5:e maj kl 18:30 i Gylle skola.