Information om parkering/garage

På begäran så har hemsidan uppdaterats med mer detaljerad information om hur man går till väga för att ställa sig i kö till motorvärmarplatser och garage.

Kölistorna till motorvärmarplatserna och garage administreras av vicevärden. Vill man ställa sig i kö till någon av dessa två alternativ görs detta lättast genom att kontakta vicevärden via telefon eller e-post.

Kontaktinformation finns under menyalternativet Kontakt ovan.

Denna och ytterligare information finns även under menyn Information -> Parkering/Garage.